21. február 2018 Kata Mach vo svojej tvorbe skúmala politické dimenzie intímnej skúsenosti. a komplexné prepletené systémy útlaku (kapitalizmus, patriarchát, fyzická a duševná normativita apod.) ,ich vplyvom na jednotlivca a na spoločnosť. V poslednej dobe sa orientovala na performatívne pozície a práci s fyzickým telom, ktoré se stáva symbolom a objektom komplexnej reprezentácie neustáleho zlyhávania.