CRASSFELT

Daniel Fogarty a James Crewe

Curators:
Petra Feriancová, Dorota Kenderová, Jaroslav Varga

Date/Place:
Sep 17, 2009 - Oct 16, 2009
Galéria HIT, Bratislava

Opening:
Sep 17, 2009 7PM

Jamie Crewe a Daniel Fogarty sú absolventami BA Sheffield Hallam visual Arts v UK. Ich práce, výrazne sa profilujúce už počas štúdií, sú metodicky spracúvanými reflexiami špecifických, historicko-kultúrno-spoločenských tém. Konkrétna tematická zviazanosť s britským prostredím je nepopierateľná a nášmu divákovi iste neprehliadnuteľná. Výstavu teda možno považovať za experiment umožňujúci takto dekontextualizovaným dielam komunikovať novým spôsobom. Prácam oboch autorov predchádza už spomenutý špecifický výber problematiky, jej podrobná analýza a spracovanie, nadobúdajúce akúsi podobu kodifikácie, kedy divák, stojaci pred dielom sa veľmi prirodzene zúčastňuje jeho postupného odhaľovania, zdieľajúc tak spolu s ním i autorove dôvody, úvahy a rozhodnutia. Inak to môžeme nazvať aj výzvou k partecipácii, (nie priamej), ale snáď skôr k istému spoločnému spúšťaniu Foucaultovského mechanizmu, ktorého fungovania sú si autori dobre vedomí aj keď výsledok ostáva v očakávaní oboch strán. Práve tento moment istej nevyspytateľnosti „dopadu“ vecí nabúrava predstavu kalkulovanej metódy, ktorá takto nadobúda zmysel mechanickej hračky na kľúčik, hračky, ktorú síce natiahneme ale nevieme presne kam pobeží. Práve túto „kalkuláciu s náhodou“, resp. nevyspytateľnosťou považujem pri oboch autoroch (i vzhľadom k ich veku) za veľmi odvážnu a príťažlivú. Skutočnosť ovládania zvádzania (diváka) podporuje aj celkom presné uchopenie témy vedúce k radikálnej konceptualizácii, formálnej čistote, oprostené od zbytočností, podporujúce tak aj moje presvedčenie o schopnosti oboch umelcov presne sa vedieť rozhodnúť. Napriek svojej determinovanej stratégii, všetky vystavené diela stále disponujú ďalšou rovinou možnosti recepcie, -sú prekvapujúco vizuálne, až enigmatické, vstrebávateľné už aj len pri pasívnej kontemplácii, a bez potreby hľadania odpovedí, ale aj tak, a čo je zámeru autorov postačujúce,- k otázkam nabádajúce. Výstava v bratislavskej galérii HIT predstaví jedno spoločné dielo Crassfelt, a 2-3 samostatné prezentácie. P. Feriancová