a/b/c

Janeček, Kozerawski, Žabkay

Date/Place:
May 13, 2015 - May 28, 2015
Galéria HIT, Bratislava

Opening:
May 13, 2015 7PM

a/b/c

(BcA.) je akademický titul, ktorý sa udeľuje na Slovensku absolventom prvého (bakalárskeho) stupňa vysokoškolského štúdia v umeleckých študijných programoch.

"Čiara, ktorú som namaľoval, je akýsi elementárny znak, ktorý teraz hovorí pomerne podstatnú vec – niečo je iba tam a iba vtedy, kde je rozlíšenosť, rozdelenie, oddelenie, rozdiel. Dôležitá a vôbec nie banálna vec alebo otázka: máme teraz menej alebo viac, akonáhle som nakreslil čiaru? Nejde o to, že som ju nakreslil, to je akási ilustrácia myšlienkového aktu, ktorého je znakom. Je to prezentácia myšlienkového aktu, ktorý je neskôr zahrnutý v dôležitých pojmoch ako je „hranica“ a „definovanie“. Čo sa všetko deje, keď nakreslím čiaru na papier? Delím biely priestor, ktorý však zatiaľ žiadnym plnohodnotným priestorom nie je, pretože je to „čistá nerozlíšenosť“ na dve časti. Je to veľmi jednoduché, priam triviálne. Vytvoril som dve odlišné časti, povedzme ľavú a pravú. Výsledkom je rozdelenie, rozštiepenie. Niečo môže byť len tam, kde je rozštiepenie (ak by sme separáciu zrušili, tak by nám znovu ostalo nič). Aj to sa zdá byť triviálne, no nie je, pretože treba tiež podotknúť, že tieto časti rozdelené, oddelené sú súčasne uvedené do vzájomného vzťahu. Môžu byť vo vzťahu iba v prípade, že sú rozdelené. Sú spojené líniou, ktorá ich rozdeľuje. Línia, hranica, diferencia vytvára každú časť ako určitú entitu, podieľa sa na jej existencii. Patrí k obom a nie je súčasťou ani jednej a pritom je základom ich existencie, základom ich identity."
M.Petříček